Institutia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

NOUTĂȚI

 1. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. HidroPrahova S.A.
 2. RAPORT ANUAL privind activitatea S.C. HidroPrahova S.A. pe anul 2018
 3. Convocator si materiale sedinta AGA 24 iunie 2019 ora 11:00 Sala 200 Palatul Administrativ
 4. Convocator si materiale sedinta AGA 11 aprilie 2019 ora 11:00
 5. Acte aditionale la Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului de Apa-Canal numerele 16, 17, 18, 19, 20, 21
 6. Regulament al serviciului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Prahova
 7. Raport anual SC HidroPrahova SA pe anul 2017
 8. Convocator si materiale sedinta AGA 17 aprilie 2018 ora 11:00
 9. Comunicat Strategie Tarifara 2016 - 2018
 10. Workshop POIM desfasurat in cadrul Forumului Regional al Apei
 11. Contract de Finantare POIM
 12. Raportul Curtii de Conturi a Romaniei din data de 31.03.2017
 13. In data de 15.02.2017, la sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ, a avut loc Adunarea Generala a Asociatilor;
 14. Planul de investitii pe anul 2017 al SC HIDROPRAHOVA SA cu finantare din surse proprii / Fond IID


Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova" © Toate drepturile rezervate

Acasa Membri POS Mediu POIM Rapoarte de progres Documente Evenimente Contact
harta prahova.png
hitwebcounter